Polityka Prywatności

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy Serwisu internetowego działającego pod adresem arthefoundation.pl, prowadzonego przez Europejską Fundację Terapii Przez Sztukę, zwanego dalej Serwisem.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy osób, które korzystają z treści Serwisu oraz z usług oferowanych przez Serwis, zwanych dalej Użytkownikami.
 3. Celem Polityki Prywatności jest określenie i poinformowanie Użytkownika, w jaki sposób są zbierane, przechowywane i przetwarzane jego dane osobowe w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. W Serwisie zbierane są dane osobowe niezbędne do świadczenia i oferowanych w nim usług oraz rozwijania oferty świadczonych usług.
 5. Dane osobowe zbierane w Serwisie przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

§2
Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych przez Serwis jest Europejska Fundacja Terapii Przez Sztukę, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nugat 5 lok. 65, KRS: 0001005391, NIP: 9512556225, tel. +48 537 431 568, e-mail: info@art-therapy.pl, zwana dalej: Administratorem.

§3
Rodzaj przetwarzanych danych

W Serwisie przetwarzane są następujące dane Użytkowników:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres
 • e-mail
 • telefon
 • Data urodzenia
 • Dane do faktur (w tym numer NIP)

§4
Dobrowolność i cel

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane do skorzystania z usług oferowanych w Serwisie.
 2. Dane osobowe zbierane są od Użytkowników w celu:
  • rejestracji konta, logowania, obsługi konta w Serwisie oraz weryfikacji tożsamości Użytkownika, usunięcia konta
  • świadczenia usług oferowanych w Serwisie,
  • komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem e-maila, telefonu, komunikatorów, formularzy kontaktowych, wiadomości tekstowych,
  • wysyłki informacji i ofert w postaci newslettera (wymagana osobna zgoda Użytkownika),
  • umożliwienia komentowania i oceniania usług,
  • umożliwienia prowadzenia komunikacji pomiędzy Użytkownikami (funkcje społecznościowe),
  • działań związanych z marketingiem, remarketingiem oraz afiliacją,
  • prowadzenia analityki i statystyki,
  • przedstawiania oferty Administratora,
  • profilowania i personalizacji wyświetlanych treści,
  • automatyzacji (z wyłączeniem zapadania decyzji wobec Użytkowników),
  • obsługi roszczeń.

§5
Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podwykonawcom oraz partnerom Administratora:

 • Podwykonawcom i firmom współpracującym (np. operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, prowadzący zajęcia, podwykonawcy świadczonych usług)
 • Firmom obsługującym płatności w ramach Serwisu
 • Kancelariom prawnym
 • Firmom windykacyjnym

§6
Okres przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku wykonywania umowy do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu. Okres przedawnienia roszczeń określają obowiązujące przepisy prawa.

§7
Polityka dotycząca plików cookies

 1. W Serwisie są zbierane dane za pomocą plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu, a także w celach analitycznych.
 2. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:
  1. Stałe
  2. Sesyjne
  3. Pliki cookies podmiotów zewnętrznych (np. analityka Serwisu)
 3. Każdy Użytkownik ma prawo spersonalizować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki używanej do korzystania z Serwisu.

§8
Prawa Użytkowników Serwisu

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Użytkownik Serwisu może wysłać zgłoszenia dotyczące punktu 1 pod adres: info@art-therapy.pl
 3. Administrator zobowiązuje się obsłużyć zgłoszenie dotyczące danych osobowych w ciągu maksymalnie 31 dni.
 4. Organem właściwym do złożenia skargi dotyczącej naruszenia praw Użytkownika w zakresie przetwarzania danych (RODO) jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9
Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 2. Zmiany w Polityce Prywatności nie mogą ograniczyć praw Użytkowników.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez informację umieszczoną w Serwisie w sekcji „aktualności”.

§10
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy prawa oraz RODO.