Warsztaty z rytmoterapii z elementami muzykoterapii dla studentów Politechniki Warszawskiej

31 maja 2023 zrealizowaliśmy rytmoterapię z elementami muzykoterapii dla Studentów Politechniki Warszawskiej w ramach organizowanego przez SSPW – Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej Tygodnia Zdrowia Psychicznego. Podziękowania dla Gaspol S.A. Karimski Music School i dla studentów, za otwartość na nową dyscyplinę – arteterapię.

Warsztaty z rytmoterapii z elementami muzykoterapii dla studentów Politechniki Warszawskiej

Było rytmicznie i spokojnie na początku, a potem spontanicznie i wesoło. Karim Martusewicz w swoim żywiole, Studenci przez pełne dwie godziny, zajęli swoje głowy i ciała, zupełnie nowym zadaniem.

Terapia rytmem, znana również jako rytmiczne porywanie lub stymulacja rytmiczna, to podejście terapeutyczne, które wykorzystuje moc wzorców rytmicznych, takich jak muzyka lub powtarzające się ruchy, w celu wywołania określonych efektów fizjologicznych i psychologicznych.

Celem prowadzących była prezentacja z aktywnym udziałem uczestników, jak uruchomić reakcje emocjonalne i stymulować uwalnianie endorfin, które są neuroprzekaźnikami związanymi z przyjemnością i pozytywnymi emocjami. Jak z udziałem prostych ćwiczeń można poprawić nastrój, złagodzić objawy depresji i lęku oraz wspierać własne samopoczucie psychiczne.

Kompletny program terapeutyczny oferowany przez Fundację ARTHE, został zaprojektowany w taki sposób aby wpływał na więzi społeczne i umiejętności interpersonalne. Uczestnictwo w naszych grupowych zajęciach z rytmoterapii, sprzyja interakcjom społecznym, komunikacji i współpracy. Wielu osobom pomoże w rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności interpersonalnych, budowaniu relacji oraz promowaniu poczucia przynależności i wspólnoty.