Zdrowie psychiczne jest niezbędne dla jakości życia.

Wpływa na to, jak myślimy, czujemy i działamy

8-tygodniowa ARTEterapia

A także

Na naszą zdolność do radzenia sobie ze stresem, z relacjami i podejmowania ważnych decyzji.