Dzień Dziecka na Politechnika Warszawska zabawa ale nie do końca

Arteterapia malarska w ramach tygodnia zdrowia psychicznego zorganizowanego przez SSPW – Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej Pracowaliśmy nad tym, co trudno zwerbalizować, co nas ogranicza. Ekspresja w procesie twórczym, to nie nowość dla studentów ale tworzenie i odczuwanie przy tym przyjemności – to już tak ..

Trzeci z warsztatów arteterapeutycznych poprowadzili: Paulina Chełmicka i Lubosław Pirjankow, dzięki wsparciu firmy GASPOL.

Dzień Dziecka na Politechnice Warszawskiej

Rysunek i malarstwo to podstawowe techniki arteterapii, które uruchamiają szereg procesów prozdrowotnych. Z ich udziałem zaprezentowaliśmy jak stymulować ekspresję wypowiedzi, pobudzać dialog wewnętrzny i zewnętrzny. Celem prowadzących była prezentacja z aktywnym udziałem uczestników, jak uruchomić procesy postrzegania, uświadamiania, rozumienia, nazywania wyrażania twórczego.

Warsztat, z racji ograniczonego czasu, był tylko próbką możliwości kompletnego programu terapeutycznego, w którym udział, wpływa na zmianę postrzegania ludzi i zjawisk, zmianę w obszarze swoich emocji i zachowań. Już sama próbka możliwości tego programu, wywołała łzy u niektórych uczestników, postanowienie pracy nad lepszym poznaniem siebie. Rozpoczęliśmy zabawą a skończyliśmy, otwarciem osobistych tematów.

Kompletny program terapeutyczny przynosi także poczucie katharsis, oczyszczenie i odblokowanie energii. W wielu przypadkach przynosi ulgę psychiczną bez stosowania środków farmakologicznych. W sytuacjach, kiedy ich stosowanie jest już zalecone przez lekarza, arteterapia stanowi doskonałą formę terapii wspierającej, przyspieszającej powrót do zdrowia.